ม.กรุงเทพ – การีนา แน่นแฟ้น! สาน 3 โปรเจ็กต์ เติมสกิลเด็กเกมสู่อุตสาหกรรมเกมครบวงจร

ในฐานะที่หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกๆ ที่บริษัทการีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นแนวหน้าระดับโลก ไว้วางใจทำความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างม.กรุงเทพและการีนาแน่นแฟ้นเสมือนเป็นเพื่อนสนิท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การีนาจึงเข้ามามีส่วนสนับสนุนหลักสูตรเกมฯ มากมาย ไม่ว่าจะในรูปแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่กัน เช่น ส่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทมาแชร์ทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา รับนักศึกษาไปฝึกงาน ฯลฯ หรือการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อาทิ เป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน U-League Thailand 2017 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่ม.กรุงเทพเป็นเจ้าภาพ หรือเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งให้นักศึกษาหลักสูตรเกมฯ กว่า 50 ชีวิต เข้าไปช่วยงานแบบเจาะลึกทุกตำแหน่งในงานแข่งขันอีสปอร์ต Garena World 2018 ที่การีนาจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา

หลักสูตรเกมฯ ม.กรุงเทพ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมร่วมกับการีนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติกับภาคอุตสาหกรรมจริง อันเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต โดยจับมือกับการีนาถึง 3 โปรเจ็กต์

โปรเจ็กต์แรกได้แก่ การจัดแข่งขัน BU Game Jam ที่ให้นักศึกษาแข่งเขียนโปรแกรมและพัฒนาด้าน Storytelling โดยการีนาได้ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผลงานของนักศึกษาก็สร้างความประทับใจให้ทีมงานการีนาเป็นอย่างมาก กระทั่งทาบทามผู้ได้รับรางวัลให้ไปทดลองทำโจทย์จริงกับทางบริษัท

โปรเจ็กต์ต่อมาเป็นการสานต่อกิจกรรมการประกวดบอร์ดเกมในโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ที่การีนาจัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว และวางแผนจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปสร้างเป็น Mobile Application เพื่อเป็นการพัฒนาเกมบนกระดาษไปสู่เกมบนมือถือ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า นักศึกษาของหลักสูตรเกมฯ จะได้ไปร่วมพัฒนา Mobile Application ดังกล่าวกับทางการีนา

และในงาน Open House ประจำปี 2561 ของม.กรุงเทพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561 นี้ หลักสูตรเกมฯ ก็เตรียมเนรมิตพื้นที่ให้เป็น E-Sports Arena ภายใต้ธีม “Into the World Game” โดยทางการีนาจะนำไอเทมและของรางวัลพรีเมียมมามอบให้แก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน นอกจากนี้ยังจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตแก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการีนาว่า “ทางคณะอยากขอบคุณบริษัทการีนาที่มาร่วมทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดกับทางสาขาวิชาเกมฯ เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการส่งบุคลากรมาเป็นอาจารย์สอนวิชา E-Sports รับนักศึกษาไปฝึกงาน หรือแม้แต่งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา การีนาก็สละเวลามาร่วมงานเพื่อแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ไม่เคยขาด  ล่าสุดยังสนับสนุนเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการไปแข่งขัน Music X E-Sports ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้นักศึกษาของเราด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่เรามีต่อกัน ทำให้เชื่อว่า นักศึกษาหลักสูตรเกมฯ ม.กรุงเทพ จะได้รับโอกาสดีๆ จากการีนาเหมือนเช่นเดิมและตลอดไป”

นอกจากนี้หลักสูตรเกมฯ ยังสนองตอบโครงการ iFIT (Individual Future Innovative Learning of Thailand) ของม.กรุงเทพ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบการเรียนได้เองด้วยการเรียนข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ อย่างเสรี จึงทำการเรียนการสอนร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพื่อปั้นเกมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี ศิลปะ และการตลาด มีความสามารถครอบคลุมรอบด้าน และตรงตามความต้องการของตลาดงานมากที่สุด

เมื่อบวกกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับการีนาด้วยแล้ว ยิ่งทำให้มั่นใจว่า ม.กรุงเทพจะได้รับความร่วมมือจากการีนาในการพัฒนาฝีไม้ลายมือของนักศึกษาให้ก้าวไปเป็นเกมเมอร์ที่มีทักษะครบตามที่ตลาดงานต้องการได้อย่างแน่นอน

ที่มาของข่าว ประชาชาติธุรกิจ