เพราะ “ครูพันธุ์ใหม่” ไม่ใช่แค่สอน! ม.กรุงเทพเชิญผู้บริหาร jobsDB ติดอาวุธความรอบรู้ให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทักษะ เสริมความเชี่ยวชาญ และติดอาวุธความรอบรู้ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น “ครูพันธุ์ใหม่” ที่ไม่ได้แค่สอน แต่ต้องเป็นไลฟ์โค้ชผู้คอยชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาในการก้าวเดินไปสู่การเป็น “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ในอนาคตด้วย ไม่ว่าจะในรูปแบบของการส่งคณาจารย์ออกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการจัดเวิร์กช็อป สัมมนา และบรรยายพิเศษโดยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เป็นพันธมิตร ทั้งเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านที่อาจารย์แต่ละคนเชี่ยวชาญและความรู้รอบตัวต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์และตัวอาจารย์เอง

เช่นเมื่อไม่นานมานี้ ม.กรุงเทพ ได้รับเกียรติจาก Ms. Angie SW. Phang ตำแหน่ง Regional Sales Operation Director ซึ่งมาในนามของ Seek Asia (jobsDB & JobStreet.com) และคุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด สองผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์ jobsDB.com คลังตำแหน่งงานออนไลน์ใหญ่ยักษ์ระดับสากล มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ในหัวข้อตลาดงานทั้งในประเทศและอาเซียน ตลอดจนตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการพัฒนาตนเองแบบอินไซด์ เพื่อที่คณาจารย์จะได้นำไปถ่ายทอดและแนะนำนักศึกษาถึงชีวิตการทำงานในอนาคตทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป และเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาพบปะสนทนาในช่วง Exclusive Talk อย่างเป็นกันเอง

Ms. Angie SW. Phang ผู้พกพาประสบการณ์ในแวดวงตลาดงานร่วมกับ jobsDB มานานเกือบหนึ่งทศวรรษ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาบรรยายพิเศษแบบเอกซ์คลูซีฟให้แก่ม.กรุงเทพ เธอเผยว่า ม.กรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เธอมาร่วมบรรยายพิเศษ

Ms. Angie ได้แนะนำว่า ปัจจุบันตลาดงานไม่ได้ต้องการบุคลากรที่มีเพียงทักษะทางวิชาการ แต่ต้องมีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่เข้มแข็งด้วย โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกการทำงานจริงกับภาคเอกชนในรูปแบบ Internship Program หรือการทำงานพิเศษระหว่างเรียน รวมไปถึงการทำกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ส่วนทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดคือทักษะในการสื่อสารหรือ Communication Skill เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความต้องการ ใจความสำคัญ และโน้มน้าวผู้ฟังได้ ซึ่งทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ Ms. Angie กล่าวถึงนั้น ล้วนแต่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ม.กรุงเทพมุ่งปลูกฝังให้แก่นักศึกษาเสมอมา

ทางด้านดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ คณบดีคณะบัญชี ได้เป็นตัวแทนของคณะอาจารย์ แสดงทัศนะต่อการบรรยายครั้งนี้ว่า “ข้อมูลและมุมมองที่ได้รับจากผู้ใช้บัณฑิต ทำให้เราในฐานะครูเห็นว่า การจะเป็นครูพันธุ์ใหม่ที่สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้รอบรู้และมี Multi Skills ที่ตลาดงานต้องการได้นั้น จะสอนแบบ Lecture-based Learning เพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ แต่ต้องสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ศาสตร์จำเป็นต่างๆ ผ่านประสบการณ์และโจทย์จริง ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับงานทางวิชาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่องานและการใช้ชีวิต เมื่อฟังการบรรยายจบแล้วทำให้มั่นใจว่า ทิศทางของม.กรุงเทพในการพัฒนาการเรียนการสอนมาถูกทาง และจะสามารถสร้างบัณฑิตคุณภาพที่ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

ส่วนนางสาวชนัญชิดา ทองเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามาร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต “ในฐานะนักศึกษา เรามักคิดแค่ว่าเราอยากเรียนอะไร อยากเป็นอะไร แต่คุณ Angie มาทำให้เรารับรู้ว่า จริงๆ แล้วตลาดงานต้องการอะไร เราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไปถึงตรงจุดซึ่งเราเป็นชิ้นปลามันที่เขาจะหยิบเราไปทำงาน และยังจุดประกายให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่า ต้องทำในสิ่งตัวเองที่อยากทำจริงๆ มากกว่าทำตามกระแสสังคมหรือเสียงรอบข้าง เพราะสุดท้ายสิ่งที่เราต้องอยู่ไปตลอดชีวิตก็คือตัวเราเอง”

การจะสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ได้นั้น อาจารย์ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น “ครูพันธุ์ใหม่” เสียก่อน ดังนั้นการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันไปจึงเป็นสิ่งที่ม.กรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญ ดังที่ได้เชิญผู้บริหาร jobsDB มาติดอาวุธความรอบรู้ให้แก่คณาจารย์ในครั้งนี้

ที่มาของข่าว โพสต์ทูเดย์