ม.กรุงเทพ” ปรับทิศ ปั้นบัณฑิตรุ่นใหม่สไตล์ iFIT

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดทำมาก่อน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education-GE) ในฐานะ Learning Designer (LD) และ Learning Experience Designer (LXD) ร่วมกับ “ครูพันธุ์ใหม่” ผู้ทำหน้าที่เป็นโค้ช ผลสำเร็จจากการปฏิวัติการเรียนรู้ทุกหลักสูตรด้วยวิชา GE ส่งผลให้ ม.กรุงเทพได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยเอกชนนำร่องโครงการสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพราะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีทั้งทักษะชีวิต (soft skill)และทักษะวิชาชีพ (professional skill) “เพชร โอสถานุเคราะห์” อธิการบดี ม.กรุงเทพ กล่าวว่า ความคิดริเริ่มที่เกิดขึ้นในวิชา GE ถูกต่อยอด และพัฒนาเป็นโมเดล iFIT (Individual Future Innovative Learning of Thailand) มีความหมายว่า เหมาะ หรือ Fit กับทุกความต้องการของนักศึกษา ม.กรุงเทพ โดยมุ่งมั่นสร้างโมเดลนี้ให้กลายเป็น [...]

ม.กรุงเทพ – การีนา แน่นแฟ้น! สาน 3 โปรเจ็กต์ เติมสกิลเด็กเกมสู่อุตสาหกรรมเกมครบวงจร

ในฐานะที่หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกๆ ที่บริษัทการีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นแนวหน้าระดับโลก ไว้วางใจทำความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างม.กรุงเทพและการีนาแน่นแฟ้นเสมือนเป็นเพื่อนสนิท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การีนาจึงเข้ามามีส่วนสนับสนุนหลักสูตรเกมฯ มากมาย ไม่ว่าจะในรูปแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่กัน เช่น ส่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทมาแชร์ทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา รับนักศึกษาไปฝึกงาน ฯลฯ หรือการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อาทิ เป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน U-League Thailand 2017 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่ม.กรุงเทพเป็นเจ้าภาพ หรือเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งให้นักศึกษาหลักสูตรเกมฯ กว่า 50 ชีวิต เข้าไปช่วยงานแบบเจาะลึกทุกตำแหน่งในงานแข่งขันอีสปอร์ต Garena World 2018 ที่การีนาจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา หลักสูตรเกมฯ ม.กรุงเทพ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมร่วมกับการีนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติกับภาคอุตสาหกรรมจริง อันเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต โดยจับมือกับการีนาถึง 3 โปรเจ็กต์ โปรเจ็กต์แรกได้แก่ การจัดแข่งขัน BU Game Jam ที่ให้นักศึกษาแข่งเขียนโปรแกรมและพัฒนาด้าน Storytelling โดยการีนาได้ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผลงานของนักศึกษาก็สร้างความประทับใจให้ทีมงานการีนาเป็นอย่างมาก [...]

Personalized Learning การศึกษาที่มีทางออก

บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงท้าทายการศึกษาในระดับโรงเรียนให้ต้องเปลี่ยนจริงจัง ความคาดหวังของผู้ปกครอง GEN ใหม่อยากเห็นการเรียนการสอนในโรงเรียนแตกต่างจากสมัยที่ตนเองเรียน

ชีวิต (การเรียนรู้) คือการผจญภัย

โดย ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
“Life is adventure” — ชีวิต (การเรียนรู้) คือการผจญภัย ถ้าเราบอกตัวเองแบบนี้ จะไม่มีสักวินาทีเดียวที่เราไม่อยากตื่นนอน เดินทางมาเรียนหนังสือ (หรือทำงาน)

มาปลุก DNA ของนักผจญภัยกันดีกว่า

โดย ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
หากจะบอกว่า ทริปการผจญภัย (Adventure) สุดท้าทายที่เคยตั้งตารอ สามารถเกิดขึ้นได้ในวันธรรมดาของทุกวัน มันจะเป็นไปได้ไหม เพราะการออกไปผจญภัยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันหยุดยาวหรือวันปิดภาคการศึกษา

1 2 3 4 7