“iFIT บัณฑิตพันธุ์ใหม่” นวัตกรรมการเรียนรู้จาก ม.กรุงเทพ อยากเรียนต้องได้เรียน อยากเป็นต้องได้เป็น!

เบื่อกันหรือยังกับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่ถูกจำกัดด้วย Degree Plan ตายตัว ตารางสอนรัดแน่น อยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆ ที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนหน้าเดิมๆ และอาจารย์ที่เอาแต่สอนอยู่หน้ากระดาน ส่วนเราก็คอยจดเลคเชอร์ ความน่าเบื่อที่ฝังลึกในวงการศึกษาไทยจะถูกถอนรากถอนโคน มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา พลิกโฉมรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงการ “iFIT บัณฑิตพันธุ์ใหม่” iFIT หรือ Individual Future Innovative Learning of Thailand เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือ Personalized Learning อย่างแท้จริง ม.กรุงเทพ ตระหนักว่า เด็กแต่ละคนต่างก็มีความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะตัวที่ต่างกัน ไม่มีใครเก่งกว่าใคร แต่ทุกคนมีความเก่งในทางของตัวเอง และสมควรได้รับการผลักดันให้ไปในทางที่เขาถนัด ไม่ใช่ใช้แผนการเรียนรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเหมือนในอดีต iFIT จึงเหมาะมากสำหรับเด็ก Gen Z ผู้ไม่ชอบยึดติดกับอะไรแบบเดิมๆ ด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต ผสมผสานศาสตร์และศิลป์อันหลากหลาย ทลายกำแพงคณะวิชา ด้วยการเปลี่ยนการนั่งเรียนเป็นการทำงานจริง เปลี่ยนการบ้านเป็นโปรเจ็กต์ระดับมืออาชีพ เปลี่ยนตารางสอนเป็นช่วงเวลาเรียนรู้โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง เน้นการทำงานกลุ่ม หมุนเวียนหน้าที่ ฝึกฝนทักษะรอบด้าน เปิดประสบการณ์ Work/Learn/Play ทำเรื่องงาน เรื่องเรียน และเรื่องเล่นเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นอิสรภาพในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบ [...]

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ทักษะชีวิต สำคัญกว่า เรียนเก่ง

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
บริษัทชั้นนำหลายประเทศทั่วโลก เช่น Google IBM Chevron พบว่า พนักงานที่สามารถสร้างคุณค่าและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จไม่ใช่พนักงานที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผนึกกำลัง WebTVAsia และ HUMAP สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรInnovative Media ProductionMOU Ceremony

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผนึกกำลัง WebTVAsia และ HUMAP สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรInnovative Media ProductionMOU Ceremony

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ไม่ใช่แค่เรียนเก่ง (ตอนที่ 1)

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
โลกอนาคต 4.0 เป็นโลกที่ต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง นักเรียนที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตต้องมีสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอยู่บนความไม่แน่นอน

นักเรียน 4.0 โรงเรียนพร้อมหรือยัง?

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงของการศึกษา (Education Disruption) เกิดจากหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

1 3 4 5 6 7