วัยรุ่นเสี่ยงทาย

โดย ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
พูดถึงคำอธิบาย “วัยรุ่น” ลิสต์ของทุกคนคงมีหน้าตาประมาณนี้ เก๋ ชิค คูล กล้า บ้า มีพลัง ขี้เกียจ ชิล หัวร้อน หมกมุ่นกับตัวเอง ตามเพื่อน ก้าวร้าว ขบถ เบื่อโลก ฯลฯ

ม.กรุงเทพ เปิดอิสรภาพการเรียนรู้ให้นักศึกษาร่วมออกแบบอนาคต ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่สไตล์ iFIT สร้างผลลัพธ์จากความต่าง

"อิสรภาพของการเรียนรู้ คือสิ่งที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ติดอาวุธทางความคิดแบบ 'IM Possible' เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ พร้อมรับมือกับโลกกว้างในปัจจุบัน การเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำกัดในห้องสี่เหลี่ยม เพราะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโลกทั้งใบจะกลายเป็นห้องเรียนของเราทุกคน"        นี่คือหนึ่งในหลากหลายพลังความคิดและพลังปัญญา ผ่านมุมมองของนายนพพันธ์ จันทรศร และนางสาวนัชชา ทองธราดล สองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดในการสร้าง "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ตามแบบฉบับของม.กรุงเทพนั้นส่งผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดเพียงใด        ทั้งนี้ ม.กรุงเทพได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดทำมาก่อนในวิชา GE (General Education) ที่นำนักศึกษามาออกแบบการเรียนการสอนในฐานะ Learning Designer (LD) และ Learning Experience Designer (LXD) ร่วมกับ "ครูพันธุ์ใหม่" ผู้ทำหน้าที่เป็นโค้ช ผลสำเร็จเชิงประจักษ์จากการปฏิวัติการเรียนรู้ทุกหลักสูตร ทั้งมหาวิทยาลัยด้วยวิชา GE ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ม.กรุงเทพได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยเอกชนนำร่องโครงการสร้าง "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ผู้เปี่ยมทั้งสมรรถิยะหรือทักษะชีวิต (Soft Skill) และสมรรถนะหรือทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) [...]

เพราะ “ครูพันธุ์ใหม่” ไม่ใช่แค่สอน! ม.กรุงเทพเชิญผู้บริหาร jobsDB ติดอาวุธความรอบรู้ให้อาจารย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทักษะ เสริมความเชี่ยวชาญ และติดอาวุธความรอบรู้ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น "ครูพันธุ์ใหม่" ที่ไม่ได้แค่สอน แต่ต้องเป็นไลฟ์โค้ชผู้คอยชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาในการก้าวเดินไปสู่การเป็น "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ในอนาคตด้วย ไม่ว่าจะในรูปแบบของการส่งคณาจารย์ออกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการจัดเวิร์กช็อป สัมมนา และบรรยายพิเศษโดยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เป็นพันธมิตร ทั้งเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านที่อาจารย์แต่ละคนเชี่ยวชาญและความรู้รอบตัวต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์และตัวอาจารย์เอง เช่นเมื่อไม่นานมานี้ ม.กรุงเทพ ได้รับเกียรติจาก Ms. Angie SW. Phang ตำแหน่ง Regional Sales Operation Director ซึ่งมาในนามของ Seek Asia (jobsDB & JobStreet.com) และคุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด สองผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์ jobsDB.com คลังตำแหน่งงานออนไลน์ใหญ่ยักษ์ระดับสากล มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ในหัวข้อตลาดงานทั้งในประเทศและอาเซียน ตลอดจนตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการพัฒนาตนเองแบบอินไซด์ เพื่อที่คณาจารย์จะได้นำไปถ่ายทอดและแนะนำนักศึกษาถึงชีวิตการทำงานในอนาคตทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป และเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาพบปะสนทนาในช่วง Exclusive Talk อย่างเป็นกันเอง Ms. [...]

คุยกับ 3 ผู้บริหาร ม.เอกชน พร้อมหรือไม่ ขับเคลื่อนสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่”

ม.กรุงเทพ ม.ศรีปทุม และม.หอการค้าไทย เป็น 3 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของไทย ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ New Growth Engine เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โครงการนี้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561 ในหลักการของโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (อาชีวะพันธุ์ใหม่ ปี 2561-2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี 2561-2569) ตามที่ ศธ.เสนอ และได้ของบประมาณทั้งสิ้น 14,138 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร (อ่านประกอบ:รัฐทุ่ม 1.4 หมื่นล้าน ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่-บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ [...]

มันแค่วิกฤตของความกลัว สถานศึกษาจะไม่มีทางปิดตัว

"ผู้ใหญ่ ที่มีประสบการณ์เยอะกำลังตื่นกลัวกับอนาคต แต่เราไม่เคยถามเด็กเลยว่าพวกเขากลัวด้วยหรือไม่ เด็กทุกวันนี้ไม่ได้คิดเหมือนกับผู้ใหญ่แล้ว" ************************* โดย...กันติพิชญ์ ใจบุญ ท่าม กลางความกังวลว่าอุดมศึกษาไทยกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงวิกฤต ผลจากอัตราการเกิดที่น้อย แม้แต่การปิดตัวของบางมหาวิทยาลัย และการยุบบางคณะวิชาเพราะไม่ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน บนความก้าวย่างของความกังวล มหาวิทยาลัยเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยอย่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถูกตอบอย่างกระจ่างผ่าน ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมองสิ่งที่ถูกเรียกว่าวิกฤต เป็นแค่ความตื่นกลัวเท่านั้น ทิพ รัตน์ ขยายความว่า ข่าวคราวที่ว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาปิดตัวไปแล้ว 500 แห่ง ขณะที่มหาวิทยาลัยในไทยก็ทยอยปิดตัวไปนั้น เป็นความวิกฤตของความตื่นกลัวเท่านั้น แต่หากมองให้เป็นปกติ ก็จะเห็นภาพของมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เป็นสถานที่เรียนรู้ ซึ่งเรามีมาแต่โบราณกาล แน่นอนว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีอยู่ สถานเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่ต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แล้วเช่นนี้จะวิกฤตไปได้อย่างไร “หาก เราไปตีกรอบว่ามหาวิทยาลัยจะปิดตัว แสดงว่าเรากำลังดูเพียงโครงสร้างเท่านั้น แต่หากมองในเนื้อหาลึกๆ แล้ว สถานศึกษาไม่มีคำว่าวิกฤตหรอก นี่คือมุมมองของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คำว่าวิกฤต เราไปโยงกับคำว่าเด็กเกิดน้อยลง เข้าเรียนน้อย ก็ไม่แปลก เพราะจริงๆ แล้วสถานศึกษาขอให้มีคนเข้าเรียน และไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กเสมอไป เพราะคนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต นี่คืออนาคตที่เราต้องเห็นภาพ แม้แต่คนที่เรียนจบแล้วยังต้องเรียนรู้ต่อไปอีก” สิ่งที่ทำให้ ทิพรัตน์ [...]
1 4 5 6 7