อธิการเพชร โอสถานุเคราะห์ ม.กรุงเทพ ลั่น “Education Disruption คือโอกาส”

       ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยไทยกำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤติ Education Disruption เพราะต่างมุ่งหวังที่จะเป็นการศึกษาแบบไร้พรมแดน อีกทั้งต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของเด็กเจเนอเรชั่น Z ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวกันขนานใหญ่        มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เผชิญวิกฤตินี้เช่นเดียวกัน แต่ที่ต่างออกไปก็คือ อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ม.กรุงเทพ ได้มองเห็นวิกฤตินี้ล่วงหน้ามานานแล้ว จึงได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการลงมือทำให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่รอผลกระทบจากวิกฤติ ผ่านการยกเครื่องรูปแบบการเรียนการสอนทั้งระบบ เช่นการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ที่ตอบรับโลกยุคดิจิทัล อาทิ หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ, การผลิตสื่อนวัตกรรม, การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม, การตลาดดิจิทัล, การวางแผนการเงินและการลงทุน ฯลฯ โดยมุ่งสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ผู้พัฒนาขีดความสามารถให้เหนือกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำประกาศจุดยืนว่า “โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยน” “ปัจจุบันเป็นยุค Education Disruption” อ.เพชร กล่าว “ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้อนาคตไม่แน่นอน ตลาดงานไม่สนใจปริญญา แต่สนใจคนที่ทำงานได้จริงมากกว่า นอกจากนี้ความรู้ยังไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่มีอยู่ทั่วไปซึ่งคนรุ่นใหม่สามารถค้นหาได้ด้วยตัวเองจากโลกดิจิทัล มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ปรับตัวไม่ทันจึงทยอยปิดตัวลง ส่วนบริษัทเอกชนจำนวนมากก็เริ่มเปิดสอนคอร์สเฉพาะทางของตนเอง สถานการณ์เช่นนี้ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มองว่าเป็นวิกฤติ แต่ม.กรุงเทพกลับมองว่า นี่คือโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะได้พัฒนาตัวเองให้ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกเครื่องระบบนิเวศทั้งหมดขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อตอบสนองอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงมองว่า ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นโอกาสอันดีที่ม.กรุงเทพจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศ [...]
1 5 6 7