Learning Designer มิติใหม่ ม.กรุงเทพ ปฏิรูปการศึกษารับกระแส Education Disruption

เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของม.กรุงเทพ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ รมช.ศึกษาธิการได้กล่าวชมว่า “ม.กรุงเทพเป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ปรับตัวรองรับอนาคต เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติจริง” ซึ่งสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติ Education Disruption อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กเจเนอเรชั่น Z ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทัน ก็เสี่ยงต่อการไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ ดังปรากฏให้เห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ปรับตัวไม่ทันทยอยปิดตัวลง ส่วนบริษัทเอกชนจำนวนมากก็เปิดสอนคอร์สเฉพาะทางของตนเอง เพราะตลาดงานไม่สนใจปริญญา แต่สนใจคนที่ทำงานได้จริงมากกว่า อีกทั้งความรู้ยังสามารถหาได้ทั่วไปในโลกดิจิทัล ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเหมือนเดิม ม.กรุงเทพได้เร่งปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อต้านวิกฤตินี้อย่างเป็นรูปธรรมล่วงหน้ามานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ทลายกำแพงระหว่างคณะแบบ Open Platform เพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งเช่นแต่ก่อน อีกทั้งยังเสริมสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง ด้วยการระดมทำความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์ตลาดงานระดับสากล พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายของชีวิตในฐานะทรัพยากรของโลกผู้มีขีดความสามารถที่เทคโนโลยีทดแทนไม่ได้ ล่าสุด ม.กรุงเทพยังตั้งเป้าที่จะเปิดกว้างทางการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางแบบ Student-centric Learning อย่างแท้จริง ด้วยการริเริ่มโครงการสรรหา Learning Designer และ Learning Experience [...]

อธิการเพชร โอสถานุเคราะห์ ม.กรุงเทพ ลั่น “Education Disruption คือโอกาส”

       ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยไทยกำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤติ Education Disruption เพราะต่างมุ่งหวังที่จะเป็นการศึกษาแบบไร้พรมแดน อีกทั้งต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของเด็กเจเนอเรชั่น Z ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวกันขนานใหญ่        มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เผชิญวิกฤตินี้เช่นเดียวกัน แต่ที่ต่างออกไปก็คือ อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ม.กรุงเทพ ได้มองเห็นวิกฤตินี้ล่วงหน้ามานานแล้ว จึงได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการลงมือทำให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่รอผลกระทบจากวิกฤติ ผ่านการยกเครื่องรูปแบบการเรียนการสอนทั้งระบบ เช่นการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ที่ตอบรับโลกยุคดิจิทัล อาทิ หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ, การผลิตสื่อนวัตกรรม, การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม, การตลาดดิจิทัล, การวางแผนการเงินและการลงทุน ฯลฯ โดยมุ่งสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ผู้พัฒนาขีดความสามารถให้เหนือกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำประกาศจุดยืนว่า “โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยน” “ปัจจุบันเป็นยุค Education Disruption” อ.เพชร กล่าว “ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้อนาคตไม่แน่นอน ตลาดงานไม่สนใจปริญญา แต่สนใจคนที่ทำงานได้จริงมากกว่า นอกจากนี้ความรู้ยังไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่มีอยู่ทั่วไปซึ่งคนรุ่นใหม่สามารถค้นหาได้ด้วยตัวเองจากโลกดิจิทัล มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ปรับตัวไม่ทันจึงทยอยปิดตัวลง ส่วนบริษัทเอกชนจำนวนมากก็เริ่มเปิดสอนคอร์สเฉพาะทางของตนเอง สถานการณ์เช่นนี้ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มองว่าเป็นวิกฤติ แต่ม.กรุงเทพกลับมองว่า นี่คือโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะได้พัฒนาตัวเองให้ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกเครื่องระบบนิเวศทั้งหมดขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อตอบสนองอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงมองว่า ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นโอกาสอันดีที่ม.กรุงเทพจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศ [...]
1 5 6 7