Blog

Personalized Learning การศึกษาที่มีทางออก

บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงท้าทายการศึกษาในระดับโรงเรียนให้ต้องเปลี่ยนจริงจัง ความคาดหวังของผู้ปกครอง GEN ใหม่อยากเห็นการเรียนการสอนในโรงเรียนแตกต่างจากสมัยที่ตนเองเรียน

ชีวิต (การเรียนรู้) คือการผจญภัย

โดย ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
“Life is adventure” — ชีวิต (การเรียนรู้) คือการผจญภัย ถ้าเราบอกตัวเองแบบนี้ จะไม่มีสักวินาทีเดียวที่เราไม่อยากตื่นนอน เดินทางมาเรียนหนังสือ (หรือทำงาน)

มาปลุก DNA ของนักผจญภัยกันดีกว่า

โดย ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
หากจะบอกว่า ทริปการผจญภัย (Adventure) สุดท้าทายที่เคยตั้งตารอ สามารถเกิดขึ้นได้ในวันธรรมดาของทุกวัน มันจะเป็นไปได้ไหม เพราะการออกไปผจญภัยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันหยุดยาวหรือวันปิดภาคการศึกษา

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ทักษะชีวิต สำคัญกว่า เรียนเก่ง

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
บริษัทชั้นนำหลายประเทศทั่วโลก เช่น Google IBM Chevron พบว่า พนักงานที่สามารถสร้างคุณค่าและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จไม่ใช่พนักงานที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ไม่ใช่แค่เรียนเก่ง (ตอนที่ 1)

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
โลกอนาคต 4.0 เป็นโลกที่ต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง นักเรียนที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตต้องมีสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอยู่บนความไม่แน่นอน

นักเรียน 4.0 โรงเรียนพร้อมหรือยัง?

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงของการศึกษา (Education Disruption) เกิดจากหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

1 2